Vogels

Er zijn in totaal 10.347 wetenschappelijk  beschreven en nog levende vogels op onze wereld. Vele soorten staan onder druk en zelfs op uitsterven bedreigd door het verkleinen van hun biotoop en de vervuiling van de aarde.  Andere gedijen juist goed op onze afvalstoffen, denk aan de vele soorten die leven op onze afvalhopen op de vuilstort.  De meeste soorten vogels vinden we in Peru, hier staat de teller op 1.793 verschillende soorten. In Nederland kennen we 175 broedvogel soorten. Vele migreren naar warmere landen om te overwinteren, echter krijgen we hiervoor in de plaats een aantal noordelijke soorten terug, waar af en toe een zeldzaamheid tussen vliegt. Alle soorten vogels hebben uiteindelijk twee dingen gemeen, zij hebben vleugels en veren.