Grote trap – Great bustard

Kenmerken: Het mannetje van de Grote Trap is mogelijk het zwaarst levende vliegende dier. Een mannetje is meestal 90 tot…

Kleine trap – Little bustard

Kenmerken: Hoewel het de kleinste Palearctic trapsoort is, heeft hij nog steeds het formaat van een fazant, met een lengte…