Witkopwatertiran – Suriname Peperpot 2022

Kenmerken

De volwassen Witkopwatertiranis wordt ca. 12,7 cm groot. Het mannetje is geheel bruinzwart, afgezien van de relatief grote witte kop en gelige onderkaak. Het vrouwtje heeft bruine bovendelen en vleugels en een zwarte staart. Haar buik, zijkanten van het hoofd en voorzijde kruin zijn dof wit. Dit is een rustige soort, en relatief makkelijk te fotograferen.

Biotoop

De Witkopwatertiran komt voor in drassige savannes, rietvelden en de randen van mangrovemoerassen.

Voorkomen

Deze soort komt voor van Colombia tot de Guyana's, zuidelijk Brazilië, noordelijk Argentinië en Trinidad.

Voedsel

De Witkopwatertiran wacht op een onbedekte lage stek in moerasvegetatie of een tak in de buurt van water, af en toe uitvallend om zich te voeden met insecten. Ze plukken vaak insecten uit de vegetatie, maar vaker uit de lucht en zelfs uit ondiep water. Insecten waarop wordt gejaagd zijn onder meer libellen, sprinkhanen, kikkerhoppers en kevers.

Wetenschappelijk

Witkopwatertiran,White-headed Marsh Tyrant,Arundinicola leucocephala
Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Passeriformes
Familie: Tyrannidae
Geslacht: Arundinicola
Soort: Arundinicola leucocephala

Onderwerpen #Ak Başlı Bataklık Tiranı #Akãtĩ #Arundinicola #Beloglava močvarska tiranka #Bjeloglavi muhar #Freirinha #Hvidhovedet Sumptyran #Hvithodetyrann #Lavandera #Moucherolle à tête blanche #Passeriformes #Pelkinis tironas #Suriname 2022 #Tirà capblanc #Tiranno di palude testabianca #Tyrannidae #tyranovec bělohlavý #valkohuppunapsu #Vithuvad kärrtyrann #Viudita cabeciblanca #Weißkopf Wassertyrann #Weißkopf-Wassertyrann #White headed Marsh Tyrant #White-headed Marsh Tyrant #Witkopwatertiran #віюдита білоголова #Тростниковый тиранн #シロガシラタイランチョウ #白头沼泽霸鹟