Blauwe ekster

Kenmerken

De Blauwe ekster wordt circa 35 cm groot. Ten opzichte van onze gewone ekster valt hij op door de blauwe staart en blauwe vleugelpunten. Hij heeft een witte keel en een zwarte kop. Overige delen zijn grijsbruin. Het is een mooie soort om te zien, altijd druk bezig met foerageren. Ze zijn ook goed fotografeerbaar in vlucht aangezien ze een langzame vlucht hebben. Beste plek hiervoor is toch wel de regio Cote de Donaña in Spanje.

Biotoop

De Blauwe ekster leeft voornamelijk in naald en loofbossen. Hier broed hij ook, ze hebben een legsel van ca. 6 tot 8 eieren. Ze foerageren op de open plekken in het bos, of in steden en parken. Ze leven meestal in groepen van zo’n 30 exemplaren. Een leuke bijkomstigheid is dat de kuifkoekoek zijn eieren meestal in hun nesten bijlegt. Om een kuifkoekoek waar te nemen in Spanje kun je dus het beste zoeken nabij de broedplekken van de blauwe eksters.

Voorkomen

Zoals hierboven beschreven komt de Blauwe ekster voor in het westelijk gedeelte van het Iberisch Schiereiland. Cota de Donaña in Spanje is een goede plek om ze te vinden. Daarnaast leeft deze vogelsoort ook in Oost – Azië.

Voedsel

De Blauwe ekster is een omnivoor, hij foerageert voornamelijk op zaden van de dennenboom, fruit en insecten. Daarnaast foerageert hij ook op het afval van de mens.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Passeriformes (Zangvogels)
Familie: Corvidae (Kraaiachtigen)
Geslacht: Cyanopica
Soort: Cyanopica cyanus

Onderwerpen #Blåskata #Blauelster #Blauwe Ekster #Corvidae #Cyanopica #Gazza azzurra #ibeeria siniharakas #Ibererblåskade #Iberian Magpie #Kék szarka #Kraaiachtige #Kraaiachtigen #Passeriformes #Pêga-azul #Pie bleue #Portugal 2021 #Rabilargo Ibérico #Spanje 2008 #Spanje 2021 #straka iberská #zangvogel #Zangvogels