Indische witte ibis

Kenmerken

De Indische witte ibis is een van de vele grote watervogels in Zuid- en Zuidoost-Azië. Een volwassenen vogel wordt ca. 65 tot 76cm groot. Het witte verenpak staat in schril contrast met een opvallende naakte zwarte nek en hoofd en een zwarte naar beneden gebogen snavel. Staarten van de volwassen vogels bevatten lichtgrijze sierveren die tijdens het broedseizoen gitzwart worden. Tijdens het broedseizoen worden kale plekken onder de vleugel bloedrood. Geslachten zijn identiek. Net als bij ooievaars en lepelaars ontbreekt het aan een echt stemgenererend mechanisme in de keel en is hij stil, behalve het buiksprekende gegrom geuit bij het paren in het nest.

Biotoop

De Indische witte ibis is zeer veelzijdig en kan een grote verscheidenheid aan natuurlijke en door de mens gemaakte biotopen gebruiken. Deze omvatten zoetwater- en zoutwatermoerassen, meren en vijvers, evenals rijstvelden, vers geploegde akkers, irrigatiekanalen, rivieroevers, waterreservoirs, stedelijke meren, open rioleringsgoten, en vuilstortplaatsen.

Voorkomen

De Indische witte ibis is zeer veelzijdig en kan een grote verscheidenheid aan natuurlijke en door de mens gemaakte biotopen gebruiken. Deze omvatten zoetwater- en zoutwatermoerassein, meren en vijvers, evenals rijstvelden, vers geploegde akkers, irrigatiekanalen, rivieroevers, waterreservoirs, stedelijke meren, open rioleringsgoten, en vuilstortplaatsen.

Voedsel

Deze soort foerageert hoofdzakelijk op vissen, kikkers, reptielen, grote ongewervelde dieren.

Wetenschappelijk

Indische witte ibis,Black-headed ibis,Threskiornis melanocephalus
Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Pelecaniformes
Familie: Threskiornithidae
Geslacht: Threskiornis
Soort: Threskiornis melanocephalus

Onderwerpen #aasianpyhäiibis #Azijinis ibis #Black headed Ibis #Feketefejű íbisz #Ibis à tête noire #Ibis capnegre #ibis černohlavý #Íbis de cabeça negra #Ibis Oriental #Ibis siwopióry #Ibis testanera #idaiibis #Indische Witte Ibis #Indisk Ibis #Melngalvas ibiss #Orientibis #Schwarzhalsibis #Sri Lanka 2018 #Zwartkopibis #Черноголовый ибис #นกกุลา #นกช้อนหอยขาว #クロトキ #黑头白鹮