Berkenfeetiran

Kenmerken

De Berkenfeetiran wordt ca. 12 tot 15cm groot. Geslachten zijn vergelijkbaar, maar mannetjes hebben langere vleugels dan vrouwtjes. De boven- en onderkant van het lichaam zijn dof-olijfkleurig. De vleugels zijn donker, maar hebben 2 witte banden. De oogring is wit.

Biotoop

Hij nestelt in naaldbossen of gemengde bossen in de hooglanden en in moerassen. Hij overwintert in dicht struikgewas.

Voorkomen

De Berkenfeetiran is een trekvogel. Hij nestelt van de westelijke Rocky Mountains in het westen van Canada ten oosten tot de Atlantische kusten van Canada en de noordoostelijke Verenigde Staten. In het voor- en najaar trekt hij door de oostelijke helft van de VS. Hij overwintert in het oosten en zuiden van Mexico en Midden-Amerika tot in Panama.

Voedsel

Het grootste deel van het voedsel van de Berkenfeetirans bestaat uit insecten, en ze eten af en toe bessen.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Passeriformes
Familie: Tyrannidae
Geslacht: Empidonax
Soort: Empidonax flaviventris

Onderwerpen #Empidonax #Guatemala 2019 #Passeriformes #Tyrannidae