Amerikaanse meerkoet

Kenmerken

De Amerikaanse meerkoet wordt ca. 34 tot 43 cm groot en heeft een spanwijdte van ca. 58 tot 71 cm. Volwassen vogels hebben een korte, dikke, witte snavel en een wit kopschild, dat meestal een roodachtig bruine vlek heeft in de buurt van de bovenkant van de snavel tussen de ogen. Overige delen zijn zwart. Mannen en poppen lijken op elkaar, maar de poppen zijn kleiner. Jonge vogels hebben olijfbruine snavel en snavelbasis en een grijs lichaam.

Biotoop

Ze leven in de buurt van meren met strandjes, vijvers, open moerassen en trage rivieren. Ze geven de voorkeur aan zoetwater gebieden maar kunnen in de wintermaanden tijdelijk in zoutwater gebieden leven.

Voorkomen

De Amerikaanse meerkoet is een trekvogel die in het grootste deel van Noord-Amerika broedt. Hij leeft het hele jaar door in de Pacific en in het zuidwesten van de Verenigde Staten en Mexico en broedt in de noordoostelijke gebieden tijdens het broedseizoen in de zomer. In de winter zijn ze zo ver zuidelijk als Panama te vinden.

Voedsel

De Amerikaanse meerkoet kan duiken voor voedsel, maar kan ook op het land foerageren. Hun belangrijkste voedselbron bestaat uit waterplanten, met name algen. Toch zijn ze alleseters, ze eten ook geleedpotigen, vissen en andere waterdieren. Tijdens het broedseizoen hebben deze Meerkoeten meer de neiging tot het eten van waterinsecten en weekdieren.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Gruiformes
Familie: Rallidae
Geslacht: Fulica
Soort: Fulica americana

Ondersoorten

F.a. americana: van zuidoostelijk Alaska en Canada tot Costa Rica en West-Indië.
F.a. columbiana: Colombia en noordelijk Ecuador.
F.a. peruviana: Peru.

Onderwerpen #ameerika lauk #American Coot #Amerika mekesi #Amerikaanse Meerkoet #Amerikanisches Blässhuhn #amerikannokikana #Amerikansk Blishøne #Amerikansk sothöna #Amerikas laucis #Amerikasothøne #Amerikinis laukys #Ameriška liska #Florida 2017 #Focha Americana #Folaga americana #Fotja americana #Foulque d'Amérique #Fulica #Galeirão-americano #Gruiformes #Kolhæna #lyska americká #Rallidae #Łyska amerykańska #Αμερικανική Φαλαρίδα #Американская лысуха #Лиска Aмериканська #אגמיתGyűrűscsőrű szárcsa #アメリカオオバン #美洲骨顶