Magelhaenaalscholver

Kenmerken

Op een afstand is de Magelhaenaalscholver een zwart-witte vogel, met de bovendelen en borst zwart en onderzijde wit. Dichterbij variëren de zwarte veren van blauw metallic tot olieachtig groen en zijn ze op sommige plaatsen wit van kleur. De poten en voeten zijn roze, vlezig van kleur en de washuid rond de snavel en ogen is steenrood. In broedkleed is er een zwartachtige maar niet erg prominente kuif op het voorhoofd en een opvallende witte oorvlek.

Biotoop

Broedt op het land aan de zuidelijkste kusten van Zuid Amerika en foerageert op zee.

Voorkomen

Deze Aalscholver leeft rond de zuidelijkste kusten van Zuid-Amerika. Het broedbereik is van rond Valdivia, Chili, het zuiden tot Kaap Hoorn en Tierra del Fuego, en het noorden tot Punta Tombo in Argentinië. In de winter wordt hij verder naar het noorden gezien, met individuen die uitzwerven tot aan Santiago, Chili aan de westkust en Uruguay in het oosten. De vogels broeden ook rond de kusten van de Falklandeilanden.

Voedsel

Zoals alle aalscholvers, voedt de Magelhaenaalscholver zich door te duiken naar onderwater prooien. Hij foerageert dicht bij de kust, vaak aan de rand van de zeebodem en blijkbaar vindt hij kleine vissen (voornamelijk kabeljauwvisachtigen, Patagonotothen soorten) die schuilen tussen de begroeiing op de bodem.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Suliformes
Familie: Phalacrocoracidae
Geslacht: Phalacrocorax
Soort: Phalacrocorax magellanicus

Onderwerpen #Argentinie 2016 #Biguá-das-rochas #Cormoran de Magellan #Cormorán Magallánico #Cormorano di Magellano #Felsenscharbe #kormorán skalní #Kormoran skalny #Magelhaenaalscholver #Magellanskarv #patagonianmerimetso #patagoonia kormoran #Rock Shag #Sziklai kárókatona #Магелланов баклан #クロクビムナジロヒメウ #岩鸬鹚