Camposspotlijster

Kenmerken

De Camposspotlijster is bruingrijze vogel welke ca. 12 tot 15c groot wordt. Hij heeft relatieve hoge poten en een lange staart. De snavel is zwart en licht gebogen. De bovendelen zijn wat donkerder als de onderzijde. Hij heeft een donkere oogstreep.

Biotoop

Het is een vogel van open bosgebieden, inclusief stedelijke en voorstedelijke tuinen.

Voorkomen

De Camposspotlijster komt voor in Brazilië, Suriname, Bolivia, Uruguay en Argentinië.

Voedsel

Hij foerageert op insecten en kleine gewervelde dieren.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Passeriformes
Familie: Mimidae
Geslacht: Mimus
Soort: Mimus saturninus

Ondersoorten

M.s. saturninus: zuidelijk Suriname en noordelijk Brazilië.
M.s. arenaceus: noordoostelijk Brazilië.
M.s. frater: van centraal Bolivia tot centraal Brazilië.
M.s. modulator: van oostelijk Bolivia en noordelijk Argentinië tot zuidelijk Brazilië en Uruguay.

Onderwerpen #Argentinie 2016 #Camposhärmtrast #Camposspotlijster #Camposspottdrossel #Camposspottedrossel #Chalk-browed Mockingbird #drozdec bělobrvý #kylämatkija #Langbrynspottefugl #Mimo cigliabianche #Moqueur plombé #przedrzeźniacz białobrewy #Sabiá-do-campo #Sinsonte Calandria #Белобровый певчий пересмешник #マミジロマネシツグミ #淡褐小嘲鸫