Rosse grutto

Kenmerken

De Rosse grutto is een Grutto soort met relatief korte poten. Zijn lengte is 37-41 cm, met een spanwijdte van 70-80 cm. Mannetjes zijn gemiddeld kleiner dan de vrouwtjes. De adulte vorm heeft blauw-grijze poten en een zeer lange donkere snavel met een lichte opwaartse curve en roze aan het uiteinde. De hals, borst en buik zijn ongebroken steenrood in broedkleed, gebroken wit in de winter. De rug is grijs gevlekt.

Biotoop

De Rosse grutto is een grote waadvogel, die broedt op Arctische kusten en toendra's, en welke overwintert op de kusten in de gematigde en tropische gebieden. Hij maakt de langst bekende non-stop vlucht van alle migrerende vogels en ook de langste reis zonder te pauzeren en te eten, 11.680 kilometer langs een route van Alaska naar Nieuw-Zeeland.

Voorkomen

De Rosse grutto broedt in Scandinavië, Alaska en Noord Azië.

L.l. lapponica: Broedt in het noorden van Scandinavië tot in het oosten naar het Taymyr schiereiland; overwintert op de westelijke kusten van Europa en Afrika van de Britse eilanden en Nederland tot in het zuiden naar Zuid-Afrika, en ook rond de Perzische Golf.

L.l. menzbieri: Broedt in het noordoosten van Azië van het Taymyr schiereiland oostelijk naar de Kolyma delta; overwintert in Zuidoost-Azië en Australië.

L.l. baueri: Broedt in het verre noordoosten van Azië ten oosten van de rivier de Kolyma, en het westen van Alaska; overwintert in Australië en Nieuw-Zeeland.

Voedsel

Hij eet voornamelijk insecten en schaaldieren, maar ook delen van waterplanten.

Wetenschappelijk

Rosse Grutto,Bar-tailed Godwit,Limosa lapponica
Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Charadriiformes, steltloperachtigen
Familie: Scolopacidae, strandlopers en snippen
Geslacht: Limosa, grutto's
Soort: Limosa lapponica

Ondersoorten

L.l. lapponica: noordelijk Europa.
L.l. taymyrensis: noordwestelijk en het noordelijke deel van Centraal-Siberië.
L.l. menzbieri: noordoostelijk Siberië.
L.l. baueri: van noordoostelijk Siberië tot noordelijk en westelijk Alaska.

Onderwerpen #Aguja Colipinta #Bandstertgriet #Bar-tailed Godwit #Barge rousse #Brehous rudy #Charadriiformes #Fuselo #Gambia 2010 #Gjelëza e vogël e bishtvijëzuar #Kis goda #Kıyı çamurçulluğu #Laplandinis griciukas #Lappajaðrakan #Lappspove #Lille Kobbersneppe #Limosa #Limosa lapponica #Myrspov #Pfuhlschepfe #Pittima minore #Progastorepi kljunač #punakuiri #Reade Skries #Riđa muljača #Rosse grutto #Scolopacidae #Sitar de mal nordic #snippen #steltloper #Steltloperachtigen #strandlopers #Szlamnik #Tètol cuabarrat #Texel #Vöötsaba-vigle #Θαλασσολιμόζα #Грицик малий #Малы грыцук #Малый веретенник #Пъстроопашат крайбрежен бекас #לימוזה חומת-בטן #بقويقة مخططة الذيل #ზოლიანკუდა ლია #オオソリハシシギ #斑尾塍鹬