Kruisbek

Kenmerken

Kruisbekken worden gekenmerkt door de kruising met de uiteinden van de snavels. Hieraan dankt deze vogel zijn naam. Met behulp van hun gekruiste snavels zijn kruisbekken in staat om de schalen van conifeer kegels efficiënt te scheiden en de zaden die als voedsel dienen er uit te halen. Volwassen mannetjes zijn meestal rood of oranje van kleur, en vrouwtjes groen of geel, maar er is veel variatie. Kruisbekken worden ca. 15 tot 17cm groot en is daarmee zo'n 15% groter dan een Vink of Groenling.

Biotoop

De Kruisbek leeft van zaden van sparren, dennen en coniferen. Hun leefgebied bestaat dan ook uit boreale omgeving met dit type bomen.

Voorkomen

De Kruisbek kent veel ondersoorten en zijn leefgebied is dan ook erg groot. Ze komen voor in Eurazie en Noord Amerika. De Kruisbekken verblijven in gebieden waar voedsel is, loopt het voedsel terug dan zullen ze vertrekken naar andere gebieden. Het zijn typische nomaden. Zo kunnen we in Nederland invasies krijgen waarbij vogels in januari/februari broeden. Volgens SOVON schommelde in de periode 1990-2007 het aantal broedparen tussen de 100 en de 3500 paar in Nederland. Er waren in die periode minstens twee topjaren in het aantal broedparen (1997/8 en 2002/3). De soort staat niet op de Nederlandse rode lijst.

Voedsel

Het voedsel bestaat voornamelijk uit zaden van naaldbomen. Vooral van sparrensoorten, maar in de zuidelijke delen van het verspreidingsgebied ook dennen. Deze zaden kunnen ze hangend aan de kegels eruit verwijderen, hoewel ze soms ook een hele kegel afbijten en meenemen naar een zitplaats (meestal op een gevorkte tak) om daar de zaden te verwijderen. Ze kunnen daarbij soms vliegen met een kegel, die net zo zwaar is als ze zelf zijn. De zaden van dennen zitten in de grotere en hardschubbige kegels, waardoor de vogels die zich voornamelijk hiermee voeden een iets zwaardere snavel hebben. Bij voedselgebrek zullen de vogels, die vooral sparrenzaden eten overschakelen op dennenzaden.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Passeriformes (Zangvogels)
Familie: Fringillidae (Vinkachtigen)
Geslacht: Loxia
Soort: Loxia curvirostra

Ondersoorten

Verdeeld over:

L.c. curvirostra: van noordelijk, westelijk en centraal Europa tot noordoostelijk Siberië en noordelijk Mongolië:

L.c. balearica: centraal en zuidelijk Spanje en de Balearen.
L.c. corsicana: Corsica.
L.c. poliogyna: zuidelijk Italië en noordwestelijk Afrika:

L.c. guillemardi: van de oostelijke Balkan en Turkije tot de Kaukasus en zuidelijk Oekraïne:

L.c. altaiensis: noordoostelijk Kazachstan, zuidwestelijk Siberië en westelijk Mongolië.
L.c. tianschanica: van zuidoostelijk Kazachstan tot Tadzjikistan en noordwestelijk China.
L.c. himalayensis: van de Himalaya tot zuidelijk China.
L.c. meridionalis: zuidelijk Vietnam.
L.c. japonica: zuidoostelijk Siberië, noordoostelijk China, Korea, Sachalin, de Koerilen en Japan.
L.c. luzoniensis: Luzon van de noordelijke Filipijnen.
L.c. minor: zuidoostelijk Canada en de noordoostelijke Verenigde Staten.
L.c. percna: Newfoundland.
L.c. sitkensis: van de zuidkust van Alaska tot de westkust van de Verenigde Staten.
L.c. bendirei: inlands zuidwestelijk Canada en de inlandse noordwestelijke Verenigde Staten.
L.c. benti: de centrale Rocky Mountains.
L.c. sinesciuris: South Hills (Idaho) en het Albiongebergte.
L.c. grinnelli: van de westelijk-centrale tot de zuidwestelijke Verenigde Staten.
L.c. stricklandi: van de zuidwestelijke Verenigde Staten tot zuidelijk Mexico.
L.c. mesamericana: van Guatemala en Belize tot Nicaragua.

Onderwerpen #(Κοινός) Σταυρομύτης #2013 #Bec-croisé des sapins #Çaprazgaga #Common Crossbill #Crociere #Cruza-bico-comum #Cyprus 2014 #Eglinis kryžiasnapis #Fichtenkreuzschnabel #Fringillidae #Grankorsnebb #Keresztcsőrű #Krivka obecná #Krivokljun #Krstokljun #Kruisbek #Krúsbek #Krzyżodziób świerkowy #Kuuse-käbilind #Lemmelerveld #Lille Korsnæb #Loxia #Loxia curvirostra #Marokko 2010 #Mindre korsnäbb #Passeriformes #pikkukäpylintu #Piquituerto Común #Red Crossbill #Trencapinyes #vinkachtige #vinkachtigen #zangvogel #Zangvogels #Крстоклун #Обикновена кръсточовка #Обыкновенный клест #Шишкар ялиновий #Եղևնու խաչկտուց #قرزبيل #イスカ #红交嘴雀