Grote stern

Kenmerken

De Grote stern is qua afmeting een middelgrote grote Sternen soort. Hij wordt ca. 37-43 cm lang met een spanwijdte van 85 tot 97 cm. Hij heeft een dunne zwarte scherpe snavel met een gele punt. De Zuid-Amerikaanse soort heeft een geel / oranje snavel. Zijn korte poten zijn zwart. De bovenvleugels zijn lichtgrijs en zijn buik is wit van kleur. De Bengaalse Stern en Sierlijke Stern (Californische Kuifstern) hebben allebei een oranje snavel wat dus verschilt met de Grote Stern. De Bengaalse Stern heeft daarnaast ook een grijze romp en een dikkere snavel. In de winter wordt het voorhoofd van de volwassen Grote Stern's wit. Juveniele Grote Sterns hebben donkere tips aan hun staarten, en wat donkere vlekjes op hun rug en vleugels.

Biotoop

Deze soort broedt in zeer dichte kolonies op kusten en eilanden, en uitzonderlijk in het binnenland op geschikte grote zoetwatermeren dicht bij de kust. Ze nestelen in een grond gegraven kuil en legt 1 tot 3 eieren. In tegenstelling tot sommige van de kleinere witte sternen, is hij niet erg agressief in de richting van potentiële roofdieren. Dit komt door de enorme dichtheid van de nesten, vaak slechts 20-30 cm uit elkaar en ze nestelen dicht bij andere, meer agressieve soorten, zoals Noordse Sternen en Kokmeeuwen om predatie te voorkomen.

Voorkomen

Zie "ondersoorten".

Voedsel

Net als alle "Thalasseus" sternsoorten, leeft de Grote Stern van vis waar hij naar duikt. Het aanbod van vis door het mannetje aan het vrouwtje is onderdeel van de hofmakerij.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Charadriiformes (Steltloperachtigen)
Familie: Laridae (Meeuwen)
Geslacht: Thalasseus (Sterns)
Soort: Thalasseus sandvicensis

Ondersoorten

T. s. sandvicensis:  Broedt op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee kusten van Europa, en de winters uit West-Afrika en Arabië.
T. s. acuflavida: Ook wel Cabot's stern, broeden op de Atlantische kusten van Noord-Amerika, overwintert in het Caribisch gebied en verder naar het zuiden, en kan uitwijken naar West-Europa.
T. s. eurygnatha: (soms behandeld als een aparte soort, Cayenne stern, T. eurygnatha) broedt aan de Atlantische kust van Zuid-Amerika uit Argentinië noorden naar het Caribisch gebied, hybridiseert met T. s. acuflavida in het noorden van het leefgebied.

Onderwerpen #Beccapesci #Birds of the Canary Islands #Brandseeschwalbe #Carrán cristado #Cekulzīriņš #Charadriiformes #Charrán Patinegro #Chiră de mare #dugokljuna čigra #Garajau #GrootseeswaelAladimdik sterna #Grootsterretjie #Grote Stern #Kenti csér #Kentsk tärna #KlikstirnsKricava cigra #Laridae #Margasnapė žuvėdra #meeuw #Meeuwen #riuttatiira #rybák severní #Rybitwa czubata #Sandwich Tern #Splitterne #steltloper #Steltloperachtigen #stern #Sterne caugek #sterns #Texel 2013 #Thalasseus #Thalasseus sandvicensis #Tutt-tiir #Xatrac becllarg #Þaraþerna #Χειμωνογλάρονο #Вртимушка #Гривеста рибарка #Крячок рябодзьобий #Пестроносая крачка #خطاف بحر ساندوتش خرشنة ساندوتش #پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد #ჭრელნისკარტა თევზიყლაპია #サンドイッチアジサシ #白嘴端凤头燕鸥