Oostelijk blonde tapuit

Kenmerken

De Oostelijk blonde tapuit wordt ongeveer 17 cm groot. Hij heeft een zwart masker wat doorloopt tot op de keel, in tegenstelling tot de westelijke vorm. De vleugels zijn zwart met een lange handpenprojectie. De boven en onderzijde zijn grijsgeel in broedkleed. Hij heeft een witte stuit en een zwart uiteinde op de staart. De snavel en poten zijn zwart.

Biotoop

De Oostelijk blonde tapuit leeft op droge zanderige en rotsachtige vlaktes waar hier en daar wat vegetatie staat.

Voorkomen

De Oostelijk blonde tapuit broedt in Zuid-Italië, de Balkan (ten zuiden van Kroatië), Turkije, het Midden-Oosten, de Kaukasus, Zuid-Rusland, West-Iran en West-Kazakhstan. Hij overwintert het centrale en oostelijke gedeelte van de Sahel-zone in Afrika.

Voedsel

Hij leeft van insecten welke hij najaagt vanaf een uitkijk post. Na de vangst keert hij vaak terug op zijn uitkijk post.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Passeriformes (Zangvogels)
Familie: Muscicapidae
Onderfamilie: Saxicolinae (voorheen: kleine lijsterachtigen)
Geslacht: Oenanthe
Soort: Oenanthe melanoleuca

Onderwerpen #Balkansteinschmätzer #Birding Eilat #Black-eared Wheatear ssp melanoleuca #Blonde Tapuit ssp melanoleuca #Collalba Rubia Oriental #Déli hantmadár (ssp. melanoleuca) #Eastern Black-Eared Wheatear #Eastlike Swartwjukheidehipper #Israel #Israel 2014 #Lesbos 2009 #Muscicapidae #oenanthe #Oostelijke Blonde Tapuit #Passeriformes #saxicolinae #Traquet oreillard ssp melanoleuca #zangvogel #Zangvogels #Østlig Middelhavsstenpikker #Испанская каменка ssp melanoleuca #Արևելյան սևախայտ քարաթռչնակ