Kleine Geelpootruiter – Lesser Yellowlegs

klik op de foto voor de originele weergave

Kenmerken:

Deze soort lijkt qua uiterlijk op de Grote Geelpootruiter, hoewel deze meer verwant is met de veel grotere Willet. De Kleine Geelpootruiter is een middelgrote kustvogel, hij wordt ca 27cm groot. De poten zijn geel. In vergelijking met de Grote Geelpootruiter is de snavel korter (visueel ongeveer even lang als de kop), slank, recht en uniform donker. De borst is gestreept en de flanken zijn fijn gemarkeerd met korte strepen. De bovenzijde is donkerbruin met witte streepjes. Het best te maken onnderscheid tussen de Grote en Kleine Geelpootruiter is de roep. T. melanoleuca heeft een drietonig roep, T. flavipes een tweetonige.

Biotoop:

Zijn broedbiotoop bestaat uit open plekken in de buurt van meren in het boreale bosgebied.

Voorkomen:

Ze broeden van Alaska tot Quebec. Ze nestelen op de grond, meestal op open droge locaties. Ze migreren naar de Golfkust van de Verenigde Staten en zuidelijk richting Zuid-Amerika. Deze soort is een vaste dwaalgast voor West-Europa.

Voedsel:

De Kleine Geelpootruiter foerageert in ondiep water. Soms gebruiken ze hun snavel om het water op te roeren om prooien te laten schrikken. Ze eten vooral insecten, kleine vissen en kreeftachtigen.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata
Klasse: Aves
Orde: Charadriiformes
Familie: Scolopacidae
Geslacht: Tringa
Soort: Tringa flavipes

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reageren
  • verplicht
  • verplicht (niet zichtbaar)