Groenpootruiter – Greenshank

klik op de foto voor de originele weergave

Kenmerken:

De Groenpootruiter is een vogel uit de familie van snipachtigen. Groenpootruiters komen in Nederland en België voor tijdens de maanden april tot november. Grote ca. 31 cm. De borst is licht van kleur, de rug en flanken zijn donkergrijs met witte bandering. De kop is grijs/wit gestreept. De snavel is licht naar boven gebogen. De poten zijn licht groen.

Biotoop:

Vlakke moerasgebieden en toendra’s, buiten het broedseizoen zijn ze vaak te zien op getijde gebieden en moddervlaktes.

Voorkomen:

Algemene zomergast in Nederland en België. Groenpootruiters komen in Nederland en België voor tijdens de maanden april tot november. Tijdens de broedtijd zijn ze in het noorden van Rusland, Scandinavië en het het noorden en westen van Schotland, terwijl ze in de winter voornamelijk in tropisch Afrika zijn, kleine aantallen overwinteren langs de kusten van de Middellandse Zee en Zuid-Engeland. De vogel broedt ook in een breed gebied dwars door Siberië tot aan de Grote Oceaan. Deze broedvogels trekken naar overwinteringsgebieden in Azië en Australië. 

Voedsel:

Ongewervelde waarvan het meest waterinsecten, kleine visjes en amfibieën.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Charadriiformes (Steltloperachtigen)
Familie: Scolopacidae (Strandlopers en snippen)
Geslacht: Tringa
Soort: Tringa nebularia

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reageren
  • verplicht
  • verplicht (niet zichtbaar)