Ralreiger – Squacco Heron

klik op de foto voor de originele weergave

Kenmerken:

De Ralreiger is mooi strokleurige vogel met een lange gelig en zwart gestreepte kuif, die als een soort manen vanaf zijn kop over zijn rug hangen. De vleugels en staart zijn wit. In de broedtijd zijn de poten rood, maar hierna kleuren ze naar geelgroen.

Biotoop:

Moerassen, plassen en riviermondingen, waarbij veel vegetatie aanwezig is zoals lelie bladeren. Vist vanaf de watervegetatie door prooi uit het water te grijpen.

Voorkomen:

De vogel heeft een vrij groot, maar zeer verbrokkeld verspreidingsgebied in Zuid-Europa, Turkije en het Nabije Oosten tot in het dal van de Nijl. Het is een vogel van drasland zoals rivierdalen, meren, irrigatiekanalen, sloten en rijstvelden maar met een voorkeur voor rijk begroeide zoetwatermoerassen. De vogel broedt in kleine kolonies in bomen en struikgewas in moerasgebieden, vaak samen met andere reigers. De ralreiger is een trekvogel die overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara. In het Nijldal is de vogel standvogel

Voedsel:

Vis, insecten en amfibieën.

Wetenschappelijk

Stam: Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde: Pelecaniformes (Roeipotigen)
Familie: Ardeidae (Reigers en roerdompen)
Geslacht: Ardeola
Soort: Ardeola ralloides

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Reageren
  • verplicht
  • verplicht (niet zichtbaar)